انواع فیلتر تصفیه آب

فیلتر های دستکاه تصفیه آب از چه موادی ساخته می شوند؟

/materials-water-filters

فیلترهای دستگاه‌های تصفیه آب از مواد مختلفی ساخته می‌شوند که هر کدام وظایف و کارایی‌های متفاوتی در حذف آلودگی‌ها و تصفیه آب دارند. چندین نوع فیلتر معمولاً در دستگاه‌های تصفیه آب استفاده می‌شوند: