شیر تصفیه آب

علت قطع شدن آب دستگاه تصفیه آب

/decreased-water-pressure

قطع آب در دستگاه تصفیه آب ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد، این شامل موارد زیر می‌شود:


راهنمای تعویض شیر روی سینک دستگاه تصفیه آب

/replacing-valve-water-purifier

معمولاً تعویض شیر روی سینک دستگاه تصفیه آب می‌تواند به شکل زیر باشد