فیلتر تصفیه آب کربنی

تصفیه آب بوسیله پودر کربن فعال

/activated-carbon

کربن های فعال موادی هستند که اساساً از زغال سنگ تشکیل شده اند. زغال سنگ، با منشا گیاهی یا معدنی، از طریق یک فرآیند فعال سازی "فعال" می شود. این فرآیند که در کوره‌های مخصوص با بخار دمای بالا انجام می‌شود، باعث ایجاد گذرگاه‌های ریزی در داخل دانه‌های زغال سنگ می‌شود که میکروسپور نامیده می‌شوند که وجود آن‌ها فعالیت آن‌ها را مشخص می‌کند. پودر کربن فعال به  دلیل ماهیت زغال سنگ (سبزی، معدنی)، اندازه متوسط تخلخل آن، تعداد آنها، اندازه متوسط دانه های تشکیل دهنده آن (اندازه دانه زغال سنگ) از دیگری متمایز می شود.


فیلتر تصفیه آب کربنی چیست؟

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86

ما از طرفداران بزرگ فیلترهای تصفیه آب هستیم به ویژه فیلترهای آب کربنی. سیستم های دارای فیلتر کربن مزایای زیادی را برای کاربران خود به همراه دارند و به دلیل کم هزینه بودن و قابلیت کاربردی در حذف مقادیر زیادی ناخالصی از آب آشامیدنی ، مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته اند. علاوه بر همه اینها ، یک کارتریج فیلتر آب کربن بیشتر آلودگی ها را از بین می برد و طعم آب شما را خالص و خوشمزه می کند.