نوشیدنی

اهمیت آب تصفیه شده در صنعت غذا و نوشیدنی

/%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7

آب تصفیه شده در صنایع برای تضمین کیفیت غذا و نوشیدنی ضروری است. بدون آن، محصولی که به فروشگاه ها می رسد مطمئناً برای مصرف مناسب نخواهد بود. اهمیت آن به حدی است که وزارت بهداشت حتی کیفیت آن را برای حمل و نقل بسته بندی و محصولات هم تنظیم می کند. علاوه بر این، سازمان بهداشت جهانی خاطرنشان کرده که یکی از علل اصلی پیدایش بیماری های عفونی، مدیریت ناکافی مواد غذایی از جمله قرار گرفتن در معرض آب آلوده است.