کلر در آب آشامیدنی

خطرات کلر در آب آشامیدنی

/dangers-of-chlorine-in-water

آیا کلر برای سلامتی خطرناک است یا فقط یک ماده شیمیایی ضروری برای تصفیه آب به شمار می رود؟ شاید برایتان جالب به نظر برسد ، اما هر دو کزینه درست است. در ادامه مقاله توضیح خواهیم داد: