فیلتر تصفیه آب به حذف آلودگی هایی مانند آهن ، کلر و زنگ زدگی از آب آشامیدنی کمک می کنند. و استفاده از فیلتر آب نه تنها آب آشامیدنی شما را تمیز نگه می دارد بلکه برای محیط زیست نیز مفید است. برای بهترین نتیجه ، هر شش ماه فیلتر آب یخچال را عوض کنید. اگرچه ممکن است وسوسه شوید کمی پس از بازه زمانی پیشنهادی این کار را انجام دهید، اما اطمینان حاصل کنید که فیلتر آب خود را مرتباً تعویض می کنید ، در غیر این صورت شما در معرض آلودگی آب هستید. معمولاً ، دفترچه راهنمای یخچال شما شامل دستورالعمل های تعویض مدل خاص یخچال شما می باشد ، بنابراین حتماً آن را مطالعه و یا از مطالب آموزشی سایت ما بهره ببرید.